Compliance van koersgevoelige informatie vereenvoudigd

De marktmisbruikregels zijn complex en vormen in de praktijk een grote uitdaging voor organisaties. Het niet naleven van deze voorschriften kan ernstige reputatie- en financiële gevolgen hebben. Op basis van jarenlange praktijkervaring hebben Step Up Smart en Transform Data International twee applicaties ontwikkeld om een ​​adequaat compliance-triageproces rondom de marktmisbruikregelgeving mogelijk te maken.

1. Marktmisbruik-verordening app (MAR-app)

Step Up Smart en Transform Data International hebben een zeer snel, gebruiksvriendelijk en volledig geïntegreerd beoordelingsinstrument ontwikkeld. Het bevat alle relevante voorgeschreven en geadviseerde mitigerende maatregelen/kwesties met betrekking tot de Marktmisbruikverordening (MAR).

De tool neemt gebruikers mee door een intelligente (onderwerp en antwoord afhankelijke) vragenlijst met betrekking tot alle geïdentificeerde kritische elementen van MAR. Na het invullen van de vragenlijst maakt de tool een aangepast dashboard en advies voor de betreffende organisatie.

Elementen:

·       Ongeveer 270 elementen (vragen/problemen) in de vragenlijst
·       Bestaat uit een lagenstructuur: als het hoofdonderwerp niet aanwezig of relevant is, worden er geen verdere gedetailleerde vragen weergegeven.
·       Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorgeschreven/verplichte elementen en geadviseerde elementen.
·       De opstelling van de vragenlijst kan op maat en landspecifiek worden gemaakt.
·       Geïntegreerde aanpak voor alle relevante elementen van MAR-voorschriften.

2. Koersgevoelige informatie-app (PSI = Price Sensitive Information-app)

De beoordeling of een kwestie al dan niet koersgevoelig is, is een grote uitdaging voor organisaties. Het niet naleven van de bijbehorende openbaarmakings- en documentatieprocedures (als onderdeel van de MAR) kan ernstige reputatie- en financiële gevolgen hebben.

Transform Data International en Step Up Smart hebben een intelligent expertsysteem ontwikkeld dat geïntegreerd, snel en gemakkelijk te gebruiken is en direct de (potentiële) koersgevoeligheid van een probleem rapporteert.

De applicatie is gebaseerd op een intelligente (onderwerp en antwoord afhankelijke) vragenlijst met betrekking tot alle kritieke onderwerpen die koersgevoelig kunnen zijn, inclusief de workflow voor definitieve vaststelling of het onderwerp koersgevoelig is.

Elementen:

·       Bevat voorbeelden/problemen die kunnen optreden voor een beursgenoteerde organisatie
·       Bestaande uit een lagenstructuur: als het hoofdprobleem (element) niet relevant is, worden geen verdere gedetailleerde vragen weergegeven.
·       Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet-koersgevoelig, potentieel koersgevoelig en koersgevoelig.
·       De opstelling van de vragenlijst kan op maat en landspecifiek worden gemaakt.

Beide applicaties zijn gemaakt in het Neota Logic no-code AI automatiseringsplatform. 

De bètaversie zal naar verwachting in april 2020 gereed zijn. Transform Data International en Step Up Smart zijn op zoek naar partners voor verdere ontwikkeling en marktbenadering.

Over Step Up Smart

StepUpSmart optimaliseert het functioneren van juristen gebaseerd op het business partnering concept. Trainingen, coaching en optimalisatie van organisatieprocessen zijn de kernactiviteiten. Het gebruik van slimme IT- toepassingen is hiervan een essentieel onderdeel.

Over Transform Data International

Transform Data gaat uit van context gebaseerde systemen op basis van het ‘Business First, Users First’-principe. Door prioriteit te geven aan bedrijfsinnovatie en de eindgebruikers creëert Transform Data op basis van gerenommeerde softwareproducten een omgeving die gestructureerde data, ongestructureerde data en beheerde activiteiten samenbrengt in een intuïtieve gebruikersinterface. Adoptie is het doel.

Transform Data richt zich op een brede doelgroep, maar heeft een specifieke focus op de zakelijke en financiële dienstverleners, advocatenkantoren en juridische afdelingen.

De oplossingen van Transform Data versterken onder andere de adoptie van O365 en SharePoint en zorgen voor het optimaal gebruik van informatie binnen organisaties; bijvoorbeeld bij besluitvormingsprocessen of dagelijkse (mobiele) processen waarbij de beschikbaarheid van accurate gegevens ondersteunend is.

jovanijzeren@stepupsmart.eu
info@stepupsmart.eu
T  +31 6 12 96 38 93
Nachtwachtplein 1
7242 CT Lochem
Nederland

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy-statement

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy-statement >

akkoord