COVID-19: MAR en PSI. Loop geen extra risico!

Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van uitgevende instellingen moeten nu, meer dan ooit, pro-actief handelen en informatie in het kader van voorwetenschap op grond van de MAR openbaar maken. Het efficiënt en volledig in kaart brengen van de impact van COVID-19 op kernonderdelen van het bedrijfsmodel, vooruitzichten en financiële informatie, helpt je in control te blijven.  

Op grond van de Verordening Marktmisbruik (MAR) moeten afwijkingen van guidance en van eerdere prognoses, algemene marktverwachtingen of ratings worden aangemerkt als voorwetenschap. COVID-19 kan wellicht niet zozeer alleen jouw organisatie treffen, maar het kan wel invloed hebben op je cijfers als ebitda, omzet, kostenniveau of bijvoorbeeld dekking in de fabrieken. Een tool als de PSI-app legt de cruciale elementen bloot. De PSI-app voorziet  middels antwoordgestuurde vragen over financiële issues of rampen in een verdiepingslag tot op zeer gedetailleerd niveau.

Risico’s
De PSI-app helpt je dus bij het voldoen aan de wet- en regelgeving, geeft direct inzicht in wat er wel danwel niet gemeld moet worden. Op zijn minst is de applicatie zeer nuttig om aan te tonen dat de situatie rondom COVID-19 geanalyseerd is en of het al dan niet een substantiële verandering brengt, waarna adequate maatregelen genomen kunnen worden. De tool kan dus ingezet worden om aan te tonen dat het bedrijf zich wel degelijk bewust is van de risico’s en tracht te voldoen aan alle wetten en regels. Met de introductie van deze app blijf je in control: volledig, snel, efficiënt en daarmee is er een sterk gereduceerd risico op boetes, waarschuwingen van de autoriteiten of reputatieschade. Onnodig te zeggen dat organisaties met deze legaltech beter geïnformeerd zijn en hun koers op volledigere rapportages kan varen.

Meer weten of een demo ontvangen? Step Up Smart ontwikkelde deze en andere LegalTech apps samen met Transform Data International. De wet-en regelgeving is vertaald naar vragen en deze zijn antwoordgestuurd opgenomen in de applicaties. Uiteraard blijft de kennis van deskundigen nodig om de applicatie te gebruiken.

jovanijzeren@stepupsmart.eu
info@stepupsmart.eu
T  +31 6 12 96 38 93
Nachtwachtplein 1
7242 CT Lochem
Nederland

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy-statement

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy-statement >

akkoord