De pijnpuntanalyse

Het ad hoc oplossen van vraagstukken zal altijd onderdeel blijven uitmaken van de juridische werkzaamheden. Het aanpakken van fundamentele verbeterpunten blijft daardoor onder druk staan. Een goede pijnpuntanalyse helpt om die vicieuze cirkel te doorbreken. Een integrale en volledige inventarisatie van de juridische risico’s op basis van de relevante bedrijfsprocessen, geeft prioritering aan voor actiepunten. Onontbeerlijk, want de lange termijn actiepunten zorgen voor meer efficiëntie, een lager risicoprofiel en een betere dienstverlening. 

In de waan van de dag en onder de druk om met minder kosten meer te presteren, wordt vaak ad hoc bepaald welke issues opgepakt worden. Je kunt en moet je afvragen of dit daadwerkelijk de belangrijkste onderwerpen zijn. En of de beschikbare resources op die manier adequaat worden ingezet. Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijkertijd oppakken, prioritering is essentieel. Hiervoor is het ‘meten is weten’ principe van toepassing. Door het inzichtelijk maken van relevante onderwerpen en de impact, is het mogelijk om objectiever prioriteiten en noodzakelijke resources te bepalen. Het werken met een benchmark vereenvoudigt dit.

Geïntegreerde beoordeling

Het beoordelen van de bedrijfsprocessen op een gestructureerde, systematische, meetbare en geïntegreerde manier is een aanpak die nog niet veel wordt toegepast. Als een organisatie niet gestructureerd de juridische impact van de bedrijfsprocessen in kaart heeft, wordt per definitie op een reactieve manier met juridische issues omgegaan. Dat hierbij belangrijke onderwerpen worden gemist, is onvermijdelijk. Uiteraard kunnen bedrijven deze analyse zelf uitvoeren. Dit vraagt de nodige tijd en kosten, denk daarbij aan het opzetten van het systeem, het vastleggen van de documentatie en de uitvoering. De keus om de pijnpunt analyse uit te besteden heeft als voordeel dat je gebruik kunt maken van een bestaande methodiek en manier van documenteren (een snelle uitvoering), van de aanwezige ervaring en de beschikbaarheid van benchmarks. Hoe dan ook: door het ontbreken van een geïntegreerde beoordeling, blijven onderwerpen niet-geïdentificeerd en dat is een gemiste kans!   

jovanijzeren@stepupsmart.eu
info@stepupsmart.eu
T  +31 6 12 96 38 93
Nachtwachtplein 1
7242 CT Lochem
Nederland

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy-statement

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy-statement >

akkoord