Jurist: met deze 7 kernonderdelen maximeer je je impact

Kennis: dat is de kern van het juridische vak. Over juridische impact, praktische uitwerking én mogelijke alternatieven. Het toepassen van die kennis is voor de praktiserend (bedrijfs)jurist de kern. Als Legal Business Partner ga je nog een stap verder: je zorgt ervoor dat je zo makkelijk en adequaat mogelijk ervaringen uit het verleden kunt hergebruiken. En dat lopende dossiers integraal en direct digitaal te doorzoeken zijn. Zoektijd verminderen is één voordeel, de betere kwaliteit van dienstverlening (intern en extern) maakt dat IT bijdraagt aan compliant handelen, de traceerbaarheid en het efficiënt en ongestoord uitvoeren van de werkzaamheden. Maar het is slechts een onderdeel van het Legal Business Partneren. 

Om van jurist te transformeren naar Legal Business Partner moet je ergens voor staan, je nek uit durven steken, je stakeholders meenemen in de transformatie. Anders denken en doen draagt namelijk op de lange termijn veel meer bij aan het succes van de organisatie. Dat vraagt nogal wat van jou als jurist. Namelijk een fundamenteel andere benadering dan de klassieke conventionele werkwijze. Proactief handelen om problemen te voorkomen, wordt nog lang niet altijd in  praktijk gebracht. Terwijl je als jurist zoveel meer waarde toevoegt als je dat wél doet. Juristen die het vermogen hebben om operationeel, transformerend en strategisch volledig ingebed en mede controlerend bij de praktijk van de (interne) klant betrokken te zijn, kunnen Legal Business Partners worden. Goed voor het succes van de organisatie en het maakt het werk zoveel interessanter. 

Analyseer

Om die slag te maken, doorloop je 7 kernonderdelen, die je in onze whitepaper stap voor stap uitgelegd krijgt. In dit artikel geven we een klein voorproefje op kernonderdeel 6 (Analyse) en kernonderdeel 7 (Oplossing). Inzet van IT, zoals hierboven al aangegeven, is een deelonderwerp van de zaken die geanalyseerd moeten worden. Verder is het van belang om je stakeholders in kaart te brengen: wie zijn het, wat zijn hun (persoonlijke en juridische) doelen, de verschillen, overeenkomsten en mogelijke oplossingen. Relevante punten in deze analyse zijn ook rol, karakter, benadering, belang en cultuur. Zonder het inschattingsvermogen op zowel politiek als positioneringsvlak, krijg je geen draagvlak voor je eigen doelstellingen. Je maximeert je impact door bij de goede stakeholders op het juiste moment de juiste boodschap te brengen. Als jurist beschik je over een groot analytisch vermogen, dat zet je verder in om hoofd- en bijzaken, risico’s, regelgeving, de ruimte en de rol die jij hebt, te analyseren. Oplossingen voor een vraagstuk die in eerste instantie vanuit een juridisch oogpunt worden benaderd, kunnen soms ook buiten het juridische worden gevonden.. Als Legal Business Partner voorkom je zo (juridische) problemen. 

Los op

Als je bij kernonderdeel 7 van Legal Business Partnering bent aangeland, is de beste oplossing nabij! Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen, veronderstellingen te toetsen en het durven doorvragen, worden alle relevante onderdelen duidelijk. Juridische kwesties draaien in de analyses vaak om details. Het is echter belangrijk om de hoofdlijnen en doelstellingen voor ogen te houden. Het is altijd lastig, maar niet onmogelijk, om die hoger liggende abstractievraag duidelijk te krijgen. Bij het toepassen van alle kernonderdelen ga je vanuit vroege betrokkenheid direct juridische implicaties en consequenties meenemen in oplossingen. En dat leidt automatisch tot een kwalitatief betere opzet, minder verstoringen en een betere voorspelbaarheid. In de ideale situatie ontstaat er een goed overzicht van alle primaire en ondersteunende organisatieprocessen en wordt alles vroegtijdig kortgesloten met de juridische functie. 

jovanijzeren@stepupsmart.eu
info@stepupsmart.eu
T  +31 6 12 96 38 93
Nachtwachtplein 1
7242 CT Lochem
Nederland

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy-statement

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy-statement >

akkoord