Problemen voorkomen in plaats van oplossen 

Onze branche verandert razendsnel, en dan hebben we het niet alleen over de opkomst van legal tech toepassingen. De huidige generatie denkt anders over werk, over de balans tussen privé en werk en over hun eigen toegevoegde waarde. Hard werken is prima, maar dan moet het wel bijdragen aan een groter geheel. Juristen en advocaten zijn over het algemeen nog probleemoplossers in een conservatieve manier van werken. Dat moet en kan anders, zo word en blijf je niet alleen futureproof, zo bind je ook een hele nieuwe generatie werknemers aan je organisatie.  

Toegegeven, de krapte op de arbeidsmarkt los je er niet onmiddellijk mee op. De openstaande vacatures worden niet als vanzelf opgevuld als je de term Legal Business Partner rondstrooit. Het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe manier van werken, is wel nú nodig om later je interne en externe klanten goed te kunnen blijven bedienen. En om talentvolle potentiële werknemers aan je te binden. Want meer dan ooit is het belangrijk om tegemoet te komen aan een soort van zingevingsbehoefte. De behoefte om daadwerkelijk mee te werken aan het voorkomen van problemen en volledig ingebed te zijn in de organisatie. Om onderdeel te zijn van het grotere geheel en niet alleen maar problemen reactief op te lossen. En als je die manier van werken implementeert én uitdraagt, komen de juiste werknemers vanzelf.  

Bijdragen aan succes van hele organisatie 

Je loopt dan namelijk voor op de troepen en laat een ander geluid horen in een, wat we voorzichtig noemen, toch wel conservatieve branche. Met alleen het aanbieden van hybride werken en meer salaris, kom je er niet. De huidige generatie wil op een andere manier betrokken zijn en kijken daar ook kritisch naar. Als zij zien dat een potentiële werkgever daadwerkelijk op een ‘anders dan anderen’ manier te werk gaat, zal dat ‘pluspunten’ opleveren bij werkzoekers en latent werkzoekenden. In het kort komt het erop neer dat je niet op zoek gaat naar juristen, maar naar Legal Business Partners. Naar probleemvoorkomers in plaats van probleemoplossers. Naar professionals die de mooie en leuke kanten van ons vak omarmen en inzetten om in de gehele organisatie bij te dragen aan het succes.  

Wat voor soort mensen zijn dat dan? 

Los van de hard skills, blinken Legal Business Partners ook uit in de softere skills. Zij hebben het vermogen om strategisch, op een hoger abstractieniveau dan operationeel en transformerend, te denken en te doen en willen die skills inzetten. Ze gaan kaderdoorbrekend en vernieuwend aan de slag. Legal Business Partneren gaat in de kern om het waarom, het wat en het hoe. Ze dragen alternatieven aan buiten het juridische aandachtsgebied, ook met betrekking tot het businessmodel zelf! Laat dat even op je inwerken. Het vraagt namelijk vroege betrokkenheid, een volwaardige inbreng en een multidisciplinaire benadering van vraagstukken, ook vanuit de jurist. En het vraagt een kritische houding en lef. Vanuit die vroege betrokkenheid worden direct juridische implicaties en consequenties meegenomen in de oplossing. Dat leidt automatisch tot een betere opzet en minder verstoringen. Het bespaart niet alleen tijd (hallo privé-werkbalans), maar draagt ook bij aan een kwalitatief betere opzet (engagement). Kort gezegd, het werk wordt interessanter en waardevoller voor de organisatie en voor het individu!  

jovanijzeren@stepupsmart.eu
info@stepupsmart.eu
T  +31 6 12 96 38 93
Nachtwachtplein 1
7242 CT Lochem
Nederland

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy-statement

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy-statement >

akkoord