Triage en risk assessment makkelijker en volledig

Het is niet de vraag of, maar hoe je verregaande digitalisering inzet om preventief beleid te voeren. En om efficiënter, kostenbesparender en risicobeperkender te werk te gaan. Er zijn applicaties die je ondersteunen bij bijvoorbeeld document- en contractgeneratie, triage en risk assessments.

De marktmisbruikregels zijn complex en vormen in de praktijk een grote uitdaging voor organisaties. Het niet naleven van deze voorschriften kan ernstige reputatie- en financiële gevolgen hebben. Op basis van jarenlange praktijkervaring hebben Step Up Smart en Transform Data International twee applicaties ontwikkeld om een ​​adequaat compliance-triageproces rondom de marktmisbruikregelgeving mogelijk te maken. Deze maken het op een simpele en laagdrempelige manier mogelijk om lastige onderwerpen als marktmisbruik en koersgevoelige informatie beter te kunnen managen en een adequaat compliance-triageproces uit te voeren.

MAR-app

Deze app is een perfect voorbeeld van hoe je legal tech inzet om je werk te ondersteunen en ervoor te zorgen dat er minder fouten in kunnen sluipen. Het is een beoordelingsinstrument, waarin alle relevante voorgeschreven en geadviseerde mitigerende maatregelen en kwesties met betrekking tot de Marktmisbruikverordening met je doorloopt. Op een intelligente manier uiteraard. Dat betekent dat je door een onderwerp- en antwoordafhankelijke vragenlijst wordt geloodst. Heb je alle voor jouw organisatie relevante zaken doorlopen? Dan maakt deze tool een aangepast dashboard en geeft het adviezen voor de organisatie. De app kijkt uiteraard naar de verplichte elementen, maar neemt ook de geadviseerde elementen mee.


Price Sensitive Information-app (PSI)

Het is voor elke organisatie een uitdaging om te beoordelen of een kwestie al dan niet koersgevoelig is. En als je de bijbehorende openbaarmakings- en documentatieprocedures niet naleeft, kan dat ernstige gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de reputatie- en financiële schade. Deze app helpt je om snel en makkelijk direct inzicht te krijgen in de (potentiële) koersgevoeligheid. De intelligente vragenlijst heeft betrekking op alle kritieke onderwerpen die koersgevoelig kunnen zijn. En het genereert ook de juiste workflow mocht er definitief vastgesteld worden dat een onderwerp koersgevoelig is.

Jurist blijft belangrijk

Zo zie je maar, dat ook -of juist- met deze legaltechtools jouw werk niet verdwijnt! Integendeel, de vragen moeten beantwoord worden door iemand met kennis van zaken. Legal Tech helpt je juist om efficiënter te werken en op een gestandaardiseerde manier om te gaan met ingewikkelde processen. Waardoor de kans op fouten afneemt.

jovanijzeren@stepupsmart.eu
info@stepupsmart.eu
T  +31 6 12 96 38 93
Nachtwachtplein 1
7242 CT Lochem
Nederland

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy-statement

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacy-statement >

akkoord